Krijg meer grip op de implementatie van fundamentele veranderingen.

Door Victor Beverloo

27 juli 2015 11:05:00


Beat the change, before it beats you!

YMTY_SliderDe afgelopen periode heb ik een groot aantal bedrijven bezocht die worstelen met het snel en goed doorvoeren van veranderingen die moeten plaatsvinden. Uiteraard heeft ieder bedrijf zo zijn eigen uitdagingen, maar toch zit er wel degelijk een patroon in dat je veelvuldig ziet terugkomen. Vaak gaat het bijvoorbeeld om het doorvoeren van wet- en regelgeving, het updaten van ICT systemen of het invoeren van nieuwe productieprocessen of wijzigingen daarin. Allemaal fundementele veranderingen met een behoorlijke impact.
Het patroon bij deze fundamentele veranderingen is dat er vaak geen goed overzicht is van waar de aanpassing allemaal impact op heeft. Bij het opstellen van de eisen en wensen blijft er een onbestemd gevoel over de juistheid en volledigheid. Bovendien is de manier van het vastleggen van die wensen en eisen veelal niet consistent qua methode en diepgang. Hierdoor is hergebruik nauwelijks mogelijk en is zelfs alleen al het terugzoeken zeer tijdrovend.

Gelukkig is er nu een oplossing door middel van tooling die helpt bij deze dilemma’s. Deze tooling heet YMTY en zorgt voor right first time; 20% minder doorlooptijd in de analysefase en 50% hogere kwaliteit van de eisen en wensen. Bovendien zijn de supply chain en manufacturing industrie standaarden onderdeel van YMTY. Hierdoor is het mogelijk om nog sneller en vollediger te zijn, en om eenduidig met je ketenpartners te kunnen communiceren. Uiteraard helpt YMTY ook om de documentatie gestructureerd te evalueren en om audits efficiënter te laten verlopen.

Kortom: Beat the change, before it beats you!

 

Onderwerpen: Requirements, impact assessments, industie standaard, organisational change, SCOR, ISA-95