RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het uitvoeringsorgaan van de Nederlandse rijksoverheid voor een grote verscheidenheid aan stimuleringsprogramma’s, met name voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bij de uitvoering hiervan is een goede automatiseringsondersteuning van essentieel belang. Zeker voor de massale regelingen is de administratie en afhandeling van aanvragen anders niet doenlijk.

Centraal bij de automatisering staat het organisatiebreed ingezette systeem BAS, wat staat voor Basis Administratie Systeem. BAS wordt gebruikt voor de registratie, beoordeling en financiële afhandeling van een grote hoeveelheid aan onder andere fiscale- en subsidieregelingen, waaronder WBSO (Wet bevordering Speur en Ontwikkelwerk) en SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie).

Zowel BAS als de ondersteunende webapplicatie voor SDE zijn gerealiseerd met verschillende componenten van de USoft ontwikkelsuite, te weten, UDevelop, UAuthorize, UBatch, UServe en URule.

Met behulp van deze USoft gereedschappen is een financieel zeer complex en tegelijk zeer flexibel systeem ontwikkeld, dat in staat is om de grote diversiteit aan regelingen in één centraal systeem onder te brengen. Daarbij komt de kracht van de toegepaste USoft componenten tot uitdrukking in de snelheid en flexibiliteit waarmee complexe aanpassingen aan veranderende wettelijke vereisten kunnen worden verwezenlijkt.