KLM.png

Sandd is dé zakelijke postbezorger van Nederland. Ze bezorgen uw poststuk correct en op tijd. Sandd brengt uw doelgroep in kaart zodat u ze gerichter kunt bereiken met een passende boodschap. Sandd heeft jaren ervaring en is graag uw partner in alle stappen van uw postproces.

Situatie
Vanwege de veranderingen in de postmarkt had Sandd behoefte aan een aantal applicaties voor zowel haar klanten als de interne organisatie. Passend bij de cultuur van Sandd moest er kort cyclisch worden opgeleverd. Daarvoor was het noodzakelijk dat er door de verschillende betrokkenen consistente en heldere business requirements werden opgesteld.

Oplossing
In een aantal workshops heeft Sandd samen met de consultants van USoft alle noodzakelijke requirements in kaart gebracht met behulp van URequire Studio. URequire Studio is de softwareoplossing van USoft waarmee requirements en processen op een consistente en complete wijze in kaart worden gebracht.

Toegevoegde waarde
Voor Sandd betekende deze aanpak met gebruik van URequire Studio dat binnen de gestelde termijn er door zowel de business als ICT overeenstemming was over hetgeen gewenst was en gerealiseerd diende te worden. Op basis van deze duidelijke requirements werden de applicaties binnen tijd en budget gerealiseerd.