SkyTeam.png

In de dynamisch wereld van luchtvaart werkt SkyTeam dagelijks aan het verbeteren van bestaande processen en het ontwikkelen van nieuwe voordelen om de klanten van haar luchtvaartmaatschappijen meer flexibiliteit, gemak en keuzes te bieden: ‘Closing Seams & Driving Efficiencies’.

Situatie
SkyTeam heeft voor het contact met klanten een aantal interactie punten benoemd waarop de dienstverlening aan haar klanten wordt aangeboden. Dat kan bijvoorbeeld een call centre zijn of via internet. SkyTeam gebruikt URequire Studio om services eenduidig en consistent te beschrijven. Ook de business requirements die uit deze services voortvloeien om tot een applicatie te komen, worden in URequire Studio uitgewerkt. SkyTeam maakte gebruik van office producten om haar business wensen te beschrijven.

Oplossing
Op dit moment heeft SkyTeam URequire Studio in gebruik om te zorgen voor eenduidigheid en consistentie in de uitwerking van de business.

Toegevoegde waarde
URequire Studio is een instrument dat ondersteuning biedt in het verzamelen van duidelijke, volledige en consistente requirements. Dit is de eerste stap naar het succes van een project en voorkomt budgetoverschrijdingen, tijdverlies en ontevreden eindgebruikers.

URequire Studio is (web)gebaseerd op de OMG standaard Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) die natuurlijke taal gebruikt om operationele regels voor een onderneming, veiligheidseisen en wet- en regelgeving te formaliseren. Daarnaast dient URequire Studio ook als één opslagplaats van alle business concepten, definities, begrippen en regels die behoren tot alle projecten en diensten binnen SkyTeam. Door deze opzet kan er op een eenvoudige wijze informatie worden hergebruikt in nieuwe projecten.