Een geintegreerde aanpak van onderhoud van uw bezit

UMaintain1-250x200Beach

Elk jaar worden miljoenen uitgegeven aan het onderhoud van vastgoed. Woningcorporaties besteden bijvoorbeeld tenminste 1/3 van hun totale budget aan gepland onderhoud. Met onze betrouwbare en bewezen oplossing Beach heeft u controle over uw totale bezit en verlaagt u uw kosten.

Best Practice
Beach bevat een geintegreerde aanpak van het onderhoud van uw bezit. De basis van Beach is een goede inventarisatie van het bezit dat in beheer is. Uitgangspunt hierbij is dat deze inventarisatie het juiste detailniveau bevat voor het door u gewenste beheer van uw bezit. Deze inventarisatie is vervolgens het vertrekpunt voor uit te voeren onderhoudsinspecties en de daarop gebaseerde meerjaren onderhoudsbegrotingen en onderhoudsprojecten.

Meten = weten
Als eigenaar is het belangrijk goed inzicht hebben in de onderdelen van het bezit waarop periodiek onderhoud uitgevoerd wordt. Op deze manier bent u een gelijkwaardige gesprekspartner voor de leveranciers die voor u onderhoud uitvoeren. In offertetrajecten hoeft niet de aandacht te liggen op de hoeveelheden, maar kan de focus verschuiven naar de kwalitatieve aspecten. Hiermee versterkt u uw regiefunctie naar uw leveranciers.

Besparing op gepland onderhoud
Volgens het inkoop-model worden de meeste kosten bespaard in de specificatiefase van het inkoopproces. Door gestructureerd inspecties uit te voeren kunnen beslissingen over gepland onderhoud gefundeerd genomen worden. In de praktijk leidt dit regelmatig tot verlenging van de standaard-onderhoudscyclus, omdat het bezit een betere conditie heeft dan vanuit de standaardcyclus verwacht zou worden. Voor schilderwerk betekent dit bijvoorbeeld dat afhankelijk van de degradatie die gemeten is, bepaalde kanten van een complex (bijvoorbeeld de schaduwzijde) een minder intensieve behandeling krijgen of pas een paar jaar later onderhoud nodig is. Hiermee wordt onnodig onderhoud voorkomen en bespaart u op uw onderhoudsbudget. Uit de praktijk is gebleken dat dit jaarlijkse besparingen tot wel 25% kan opleveren.

Wilt u meer informatie over Beach? Neem dan contact met ons op.