URequire Studio: 'right first time' requirements


Bedrijfseisen en –regels zijn vaak complex van aard. Het vastleggen, begrijpen en analyseren van deze eisen neemt veel tijd in beslag. Om het nog complexer te maken, ‘spreken’ de business en IT twee verschillende talen. Dit verhoogt het risico op miscommunicatie en fouten, waardoor projectbudgetten worden overschreden en de uitvoering wordt vertraagd.

URequire Studio is dé oplossing voor het vastleggen, uitwerken en realiseren van projecteisen van hoge kwaliteit. Met URequire Studio bent u in staat uw wensen sneller te schrijven met een directe feedback over de kwaliteit ervan. Het resultaat is een set van duidelijke en beknopte eisen zonder verlies van informatie.

Met URequire Studio kunt u op een iteratieve, interactieve, eenduidige en consistente wijze requirements specificeren. URequire Studio ondersteunt u bij het ‘SMART’ maken van requirements doordat deze inhoudelijk worden ontleed. De oplossing leent zich prima voor een ‘Agile’ werkwijze. Het geeft inzicht in relaties tussen requirements en definities waardoor de consistentie kan worden bewaakt. URequire Studio is breed inzetbaar. Behalve requirements worden ook definities, business rules en processen gemodelleerd.

Last but not least biedt URequire Studio de mogelijkheid tot hergebruik van requirements. Het verbetert de kwaliteit van opgeleverde requirements en verhoogt de effectiviteit van het elicitatieproces.

URequire Studio: ‘right first time’ requirements, 20% kostenreductie en 50% meer kwaliteit in een project!

URequire Studio

  • Kwalitatief hoogwaardige specificaties
  • Volledigheid en consistentie
  • Hergebruik van informatie in nieuwe trajecten
  • Minimaliseren van het risico op interpretatiefouten
  • Direct toegang tot de kennis van de business
  • Maakt relaties tussen informatie zichtbaar en makkelijk onderhoud
  • Kunnen volgen van veranderingen
  • Alle kennis in één bronsysteen
 

CTA_URSFree_trial

URequire_Studio_1


URequire_Studio_2