Verbeter uw grip op productie- en logistieke processen


Beat the change with YMTY – before the change beats you


YMTY staat voor "Your MOM Told You", waarin MOM uw Manufacturing Operations Management is.

YMTY is een bedrijfsanalyse software gebaseerd op industriestandaarden voor de productie en logistiek, en is bedoeld om uw MOM te ondersteunen door middels van het visualiseren de onderlinge afhankelijkheden tussen activiteiten binnen uw organisatie.

Productie- en logistieke processen zijn complex. Alleen al het onderhouden van een gedetailleerd en actueel overzicht van uw processen, bedrijfsregels en de onderlinge afhankelijkheid is vaak al een uitdaging op zich. Voeg daar de veranderende aard van bijvoorbeeld de marktvraag en wetgeving aan toe, en uw organisatie besteedt al snel meer tijd aan proces- en impactanalyses dan aan het besturen van de dagelijkse operatie. Nauwkeurige impactanalyses naar de gevolgen van veranderingen zijn essentieel, maar tijdrovend en complex. Het proces versnellen leidt vaak tot onvoldoende inzicht en zeer zorgvuldig te werk gaan neemt veel tijd in beslag. Beide leiden vaak tot stijgende faalkosten als gevolg van een stilstaande productie, wijzigingen, het niet voldoen aan regelgeving, verkoopverliezen, stijgende voorraadkosten en andere verstoringen.

Wat u nodig heeft is de mogelijkheid om snel en goed in te kunnen schatten welke impact wijzigingen in de gehele productie en logistiek hebben. U wilt kunnen zien welke aspecten van uw organisatie geraakt worden door een verandering en wat er gedaan moet worden. Onze YMTY oplossing doet dit allemaal voor u.

De uitdaging

Wijzigingen in producten, processen, wetgeving en IT-systemen behoren tot de orde van de dag. Organisaties moeten inspelen op deze veranderingen om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Maar hoe succesvol zijn organisaties hierin? In meer dan 25 jaar ervaring in de productie en logistiek hebben wij gezien dat:

  • Meer dan 60% van de projecten uit de kosten lopen
  • Meer dan 30% van de projecten langer lopen dan gepland
  • Ongeveer 15% van de projecten een bedreiging vormen voor de continuïteit van organisaties
  • Allemaal met stijgende faalkosten als gevolg van productievertragingen en kwaliteitsproblemen

Onze oplossing

USoft’s YMTY oplossing helpt uw organisatie om precies dat niveau van inzicht te geven dat u nodig heeft. Hierdoor is het mogelijk om snel en grondig te boordelen wat de impact van verwachtte veranderingen is.

De resultaten zijn indrukwekkend:

  • Verkort uw doorlooptijd op impact analyses met wel 25%
  • Verbeter de kwaliteit van uw requirements met wel 50%
  • Vertaal industriestandaarden eenvoudig naar uw organisatie
  • Maak het voldoen aan wetgeving aantoonbaar door middel van sterke traceerbaarheid
  • Verminder uw faalkosten met wel 20 %

Onze ervaringen laten zien dat het effectief beoordelen van de impact van veranderingen vaak lastig is doordat activiteiten, bedrijfsregels, processen, informatiestromen en ondersteunende systemen niet compleet en consistent in kaart zijn gebracht. Dit maakt een nauwkeurige en efficiënte impactbeoordeling vrijwel onmogelijk.

Wat helpt is één bron van waarheid dat direct en gedetailleerd inzicht geeft in de onderlinge verbanden tussen de verschillende afdelingen en functies binnen de organisatie.


Wat YMTY is

De software-engine van YMTY is URequire Studio. De USoft oplossing voor het vastleggen en beheren van bedrijfseisen en -regels. Met behulp van deze software bent u in staat om uw bedrijfseisen en -regels sneller en consequenter in kaart te brengen.

Om de juistheid en volledigheid van uw bedrijfseisen en -regels te ondersteunen hebben wij YMTY voorzien van alle definities, onderlinge afhankelijkheden en best practices van de industriestandaarden. Hierdoor kunt u meteen aan de slag en krijgt direct een diepgaand inzicht in product- en logistieke ieprocessen. Inhoud toevoegen die specifiek voor uw organisatie is, is gemakkelijk te realiseren en maakt YMTY een nog waardevollere oplossing. Onderlinge afhankelijkheden worden direct zichtbaar gemaakt terwijl u werkt met YMTY en omdat het in natuurlijk taal beschreven wordt is het te begrijpen door alle diciplines binnen uw organisatie. YMTY geeft bovendien feedback op de consistentie van uw werk om eenduidigheid en ondubbelzinheid te waarborgen.