USoft overbrugt de kloof tussen business en IT

Kloof overbruggen

Bedrijfssystemen en -processen hebben complexe eisen. Het vastleggen van deze eisen is een hele opgave. Het analyseren en zorgen voor consistentie en volledigheid kan een nog meer uitdagende taak zijn. Het is essentieel om eenduidige, consistente en volledige eisen te hebben, zodat de betekenis voor IT-medewerkers duidelijk is waardoor een maximale waarde aan de business kan worden geleverd.

USoft ontwikkelt applicaties voor data-intensieve transacties en oplossingen voor BPM (Business Process Management). URequire Studio is zo’n oplossing.

URequire studio is een applicatie die organisaties helpt bij het compleet en consistent in kaart brengen van veranderingen in organisaties, producten of diensten door bedrijfseisen begrijpelijk te maken voor zowel business als IT-personeel. Hierdoor wordt het risico van een verkeerde interpretatie sterk verlaagd.

Wilt u weten wat USoft voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.