De waarde van digitalisering gaat ver voorbij één proces

Herinner je de Knight Rider tv-serie nog? De meesten van ons bij USoft waren groot fan van David Hasselhoff en dan vooral zijn pratende auto KITT. Niet zo vreemd met al die ‘AI’, natuurlijk; KITT gaf de ‘Hoff’ veel goede adviezen. Ondertussen zijn mens en machine verwikkeld in een innige symbiose, een symbiose die ‘Decision Automation’ erg dichtbij heeft gebracht!

Elke dag komen er meer voorbeelden waar computers sneller en efficiënter werken dan mensen. Klaarblijkelijk is de traditionele (menselijke) aanpak niet meer toereikend, of werkt zelfs vertragend. Om de voordelen van digitalisering te benutten, moeten we deze symbiose tussen mens en machine optimaliseren. Complex Event Processing (CEP) en Decision Automation zijn mooie voorbeelden van hoe de inzet van technologie de efficiëntie verhogen. Hierbij wordt software gebruikt om grote hoeveelheden data vanuit meerdere bronnen of systemen te combineren en te verwerken, om zo effectiever beslissingen te kunnen nemen. Daarnaast kan deze verwerking ook tot nieuwe inzichten leiden. Bij deze processen wordt dus de menselijke redenatie geautomatiseerd, waardoor we veel sneller informatie verwerken en conclusies vormen, die ook nog eens consistenter samenhangen.

 

Voortdurend veranderende omstandigheden

Technologie als Event Processing & Decision Automation worden vooral ingezet in informatierijke en context specifieke omgevingen. Denk bijvoorbeeld aan de logistiek en industrie. In deze omgevingen is er namelijk sprake van een context die continu veranderd, zoals op Schiphol.

Luchthavens hebben drie hoofdprocessen:

  1. vliegtuigen die landen en opstijgen,
  2. passagiers die aankomen en weer vertrekken en
  3. de bagagestroom.

Hoewel deze processen apart verlopen, hebben ze aanzienlijk veel invloed op elkaar. Met duizenden vluchten en miljoenen passagiers elk jaar moet een berg aan informatie verwerkt worden. En deze berg aan informatie is inmiddels zo groot dat wij als mens alleen niet meer in staat zijn om dit werk uit te voeren binnen de tijd die beschikbaar is. Ook kan er door de hoeveelheid aan gebeurtenissen (events) niet meer gereageerd worden wanneer er een kritieke situatie ontstaat. Dit ligt dus niet aan ons als mens, maar is een gevolg van de hoeveel input die we moeten verwerken. We hebben hier simpelweg hulp bij nodig. Dit is de rol van technologie en de symbiose tussen mens en techniek. Zo kan een luchthaven er bijvoorbeeld voor zorgen dat er een groep passagiers die door drukte wordt opgehouden bij beveiliging, eerder herkend wordt en voorrang krijgt in het proces om er zeker van te zijn dat hun vlucht gehaald wordt. Het draait om de inzet van de juiste technologie.

 

Afhankelijkheden in kaart brengen

Met direct inzicht in de lopende situatie en waar risico’s voor het proces kunnen optreden, kunnen bemiddelende maatregelen worden genomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘fast-track passage’ of het omboeken van vluchten, zodat deze niet onnodig hoeven te wachten. Elke gebeurtenis (event) in een proces heeft potentieel invloed op andere processen en stakeholders. Met de juiste software breng je deze afhankelijkheden eenvoudig in kaart, automatiseer je informatieverwerking en verbeter je de effectiviteit en snelheid van het besluitproces. Laten we nogmaals benadrukken dat het gaat om de symbiose tussen mens en techniek. Deze tools stellen mensen in jouw organisatie in staat om te doen wat ze het beste kunnen: het bedrijf in goede banen leiden!

Naast de inzet van technologie, gaat digitalisering dan ook net zo goed over de organisatie en de manier waarop werknemers hun rol vervullen. We moeten buiten de limieten van individuele processen denken om het gehele ‘ecosysteem’ waarbinnen gebeurtenissen plaatsvinden en elkaar beïnvloeden te zien. Dit is bij uitstek het geval bij CEP en Desicion Automation, welke puur gericht zijn op het verbeteren van efficiëntie bij alle verbindingen tussen processen.

Key determinants for success in digital transformation

 

Totaalbeeld van het ecosysteem

De uitdaging ligt steeds meer in het vinden van de juiste technologie voor het juiste doel en, misschien nog wel belangrijker, steun hiervoor over alle niveaus binnen organisaties. Hierbij moeten mensen betrokken worden met een overkoepelend beeld van het ecosysteem. Zowel op technisch- als niet-technisch niveau. Digitale transformatie vindt overal plaats en dat moet ook. Net als bij alles, kun je het niet half doen. Maar waar moet de transformatie naartoe leiden? Wat is het einddoel? Je rent ook geen marathon zonder de juiste voorbereiding en training. Het stellen van een helder doel is nodig om voortgang te bewaken, om in te schatten of je op schema zit en om te besluiten of je moet ingrijpen om iets moet veranderen.

 

De Act-Now Economy

We zien steeds meer ‘Agile’ transities ingezet worden om organisaties beter in te laten spelen op klantwensen. Of om efficiënter op kansen en bedreigingen in te spelen. Wij hebben het dan over ‘Act-Now Organisaties’. Om een dergelijk bedrijf te worden moet je processen, of beter gezegd: het handelen van je bedrijf, aan kunnen passen waar en wanneer dit nodig is. Jonge bedrijven hebben hier over het algemeen meer gemak bij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gemiddelde levensduur van organisaties van 35 naar 15 jaar is gedaald. Jonge bedrijven en start-ups met name, zijn opgezet met een ‘Digitaal DNA’ (door de new ‘KITT’s’ on the block, als het ware). Digitalisering is zelfs vaak de basis voor hun bedrijfsmodellen. Voor bedrijven zoals Airbnb, Spotify, Uber en meer lokaal: Picnic, is technologie opgenomen in de kern van hun product, vanaf het begin. Traditionelere organisaties passen zich op hun beurt juist langzamer tot slecht aan en hebben hierbij een grotere kloof tussen business en IT.  Je startpunt goed begrijpen is essentieel.

 

Omarm de ‘Nieuwe Realiteit’

Kortgezegd: digitale transformatie mag geen doel op zich zijn, maar biedt de mogelijkheid om een organisatie de “Nieuwe Realiteit” in te loodsen. De realiteit van de Act-Now economy. Het wordt steeds belangrijker om je snel aan te kunnen passen aan veranderende condities. Zo behoud je een frisse blik en blijf je competitief en relevant voor je klanten. Technieken zoals: ‘Complex Event Processing’ en ‘Decision Automation’ zijn juist hiervoor ontwikkeld. Zij bieden het juiste handvat om inzicht te verschaffen in de situatie. De tijd die hierdoor bespaard wordt kan ingezet worden om prestaties en output te verbeteren door ‘effective decision-making’!

Tip: 2 andere blogs over de ‘Act-Now Economy’.

 

Wil je meer weten over Complex Event Processing en Decision Automation? De specialisten van USoft kunnen je vragen over dit onderwerp beantwoorden. Bellen kan natuurlijk ook: (0)35 699 0699. Wij helpen je graag verder.

Geschreven door: Hans Canisius
CEO

Gerelateerde artikelen

Podcast: Hoe behaal je doelen met low-code?

Podcast: Hoe behaal je doelen met low-code?

De opkomst van low-code zal je niet ontgaan zijn. Low-code platforms zijn de toekomst van applicatieontwikkeling. Maar hoe behoud je het overzicht? Onze CEO Hans Canisius sloot zich aan bij Techzine's podcast 'Techzine Talks' om met andere vakgenoten over low-code te...