Gouden duo low-code en agile werken, laat snel meerwaarde zien

Wat staat een organisatie te wachten als ze voor het eerst met low-code aan de slag gaan?

Met low-code kun je met minder mensen beter en sneller software ontwikkelen. Zo kun je innovatiever zijn en snel inspelen op de wensen en eisen in de Act-Now-economie. Om low-code optimaal te benutten is de organisatorische inrichting cruciaal. Daarom vormt de combinatie low-code en de agile manier van werken zo’n mooie synthese. Agile werken is immers gericht op kort cyclisch waarde leveren en het werken vanuit multidisciplinaire teams. Hoe steekt die synthese precies in elkaar? Low-code is een veel ingezet middel om digitale transformatie te versnellen. Doordat je daarbij met low-code – en zeker met USoft – in ‘natuurlijke taal’ kunt werken, werken business en IT nog makkelijker samen. Dat is de theorie. In de praktijk zien we vaak dat organisaties nog lang niet zo ver zijn. Dat komt doordat ze niet gewend zijn zo snel te werken en denken, doordat ze vastzitten in verouderde organisatiesystemen en werkwijzen en doordat ze vorm en inhoud niet goed kunnen scheiden. Hoe zit dat precies?

Bedrijven die voor het eerst met low-code aan de slag gaan

Eén ding weten we zeker. Wanneer je aan de slag gaat met low-code ga je versnellen. Het is niet zeldzaam dat opdrachtgevers verrast zijn als ze enkele dagen tot weken na het geven van input al een werkend prototype voorgeschoteld krijgen. Negen van de tien keer blijkt dan dat de app niet écht aan de wensen voldoet. De oorzaak? De beeldvorming van het gewenste eindresultaat was nog niet geheel duidelijk. Opdrachtgevers zijn gewend nog de tijd te hebben om te wikken, wegen, te heroverwegen, herzien en te beraden. Ga je met low-code aan de slag, dan is het zaak dat je dit deels al gedaan hebt voordat je met het daadwerkelijk ontwikkelen van de oplossing aan de slag gaat. Anderzijds kun je agile werken en low-code zeer goed inzetten om iteratief systemen op te bouwen, waarin lerend vermogen een grote rol speelt. Dan werk je bijvoorbeeld vanuit een prototype in stappen steeds verder toe naar de uiteindelijke oplossing en ben je in staat om nieuwe inzichten direct mee te nemen. Maar ook hier moet de organisatie klaar voor zijn.

Valkuil: ik kies low-code en ben klaar voor de toekomst

Daar komt bij dat organisaties veel vaste patronen kennen die niet makkelijk te doorbreken zijn. Vaak zitten zij in een verouderd organisatiesysteem dat niet gericht is op het snel ontwikkelen van initiatieven en het testen hiervan. Heeft een organisatie meerdere managementlagen die goedkeuring moeten geven of zijn er ingewikkelde budgetcyclussen, dan heeft ook dat een beperkend en vertragend effect. Veel managers stappen in de valkuil dat ze denken er te zíj́n met het vinden van het beste low-code platform. Ze verwachten dat een low-code platform de organisatie vanzelf verandert. Dat is natuurlijk niet het geval. Het is een vereiste dat de teams en de organisatie als geheel de nieuwe manier van werken echt omarmen. Dat premature ideeën bijvoorbeeld snel kunnen worden opgepakt en tot een bruikbaar concept worden uitgewerkt in een nauwe samenwerking tussen de business en IT.

USoft low-code agile working act-now

Scheiden van vorm en inhoud

Iedereen kan zeggen: We gaan digitaliseren. Maar als de organisatie hetzelfde blijft, verandert er weinig of zelfs niks. Ga je met verandering aan de slag, maak dan een onderscheid tussen inhoud en vorm en dus tussen techniek en de ‘way of working’. Op inhoudelijk vlak heb je een paar zaken nodig, namelijk de juiste kennis van de doelgroep, de vereisten voor de nieuwe applicatie, de manier waarop eindgebruikers de applicatie het makkelijkst kunnen gebruiken en welke integraties met andere systemen nodig zijn. Kortom, een duidelijk zicht op waar je naartoe wilt. Het andere deel gaat over de organisatie hiervan: is de organisatie zo ingericht dat je het gestelde doel goed kunt realiseren? Moet je langs veel managementlagen voor goedkeuring of kan het sneller?

In de praktijk lopen in de adoptieperiode vorm en inhoud vaak door elkaar heen. En dan kom je niet verder. De gedachte is: We hebben nu toch low-code gekozen? Dan gaan we nu versnellen en innoveren. Maar als de organisatie er niet klaar voor is, wordt het een fiasco.

Gideonsbende

Is de vorm goed? Dan plukt de inhoud daar de vruchten van. Een gehele organisatieverandering is natuurlijk niet zomaar gemaakt, dus begin klein. Probeer een Gideonsbende* te creëren. Zo maak je het klein, concreet, kan je snel een oplossing realiseren en heb je snel resultaat. Laat het dan uitbreiden als een olievlek. Doordat anderen zien wat er gebeurt en enthousiast raken en zien dat het ook anders kan. Vraag jezelf af: Wat is het MVP? Binnen hoeveel tijd hebben we dat nodig? Wij zien dat deze manier van werken voor grote en kleine organisatie erg goed werkt. En het maakt ook niet uit welke low-code oplossing je gebruikt. Het principe blijft gelijk. Door de operatie en IT bij elkaar te brengen en op basis van vertrouwen vanuit management en een agile werkwijze, kun je op korte termijn aantoonbaar maken hoe low-code en agile werken transitie kunnen versnellen. En vooral hoe je dit verder kunt opschalen binnen je organisatie.

Low-code als trigger voor organisatieverbetering

Organisaties kiezen voor low-code omdat ze business en IT dichter bij elkaar willen brengen, sneller willen bewegen, schaalbaar willen zijn en de normale manier van configureren en bouwen willen doorbreken. Wil je hiermee starten, maar is de organisatie er nog niet klaar voor, dan legt low-code dit pijnlijk bloot. Het maakt glashelder waar in de way of working belemmeringen zitten. Want wat gebeurt er met de organisatie als er binnen zeer korte tijd na de briefing een werkend prototype is? Zet dit de hele organisatie in gang om sneller te worden, of blijft de organisatie hangen in het patroon? Of wat gebeurt er als er echt dringend behoefte is aan oplossingen die binnen 3 tot 6 maanden beschikbaar zijn, maar de processen in een organisatie deze korte doorlooptijden eigenlijk helemaal niet mogelijk maken?

Zet low-code in als accelator voor organisatieverandering. Alles wordt immers beter als je er kort cyclisch naar kijkt, over nadenkt en mee aan de slag gaat.

En gelukkig zijn hier ook veel succesvolle voorbeelden van. Een infrastructurele dienstverlener die in enkele maanden en met een klein team ‘traditionele’ en IoT-databronnen combineert om realtime grip te krijgen in haar utilisatie, bijvoorbeeld. Of een logistieke dienstverlener die steeds in kleine stappen en met hele gerichte oplossingen haar bestaande systemen verrijkt om deelprocessen intelligenter te maken en de operatie veel beter te ondersteunen.

Naar pragmatisch en kort cyclisch

Veel mensen denken bij low-code vooral aan front-end apps. Maar er zijn ook low-code platformen waarmee je complexe bedrijfskritische (back-end) applicaties kunt bouwen. Of waarmee je bestaande back-end applicaties aan elkaar kunt knopen zodat data vloeiend door je back-end landschap stromen en je gemakkelijk functionaliteit kunt toevoegen boven op deze kernsystemen (orkestratie).

Grote organisaties hebben vaak te maken met legacy. De Belastingdienst geeft in dat kader aan hierdoor niet snel mee te kunnen in veranderingen. Letterlijk zeggen zij: “Om dat bij de Belastingdienst goed te doen, heb je zeker een jaar of 8 à 10 nodig. Deze situatie is in een jaar of veertig zo gegroeid. Dan is het niet realistisch om te zeggen: ‘Dat los ik in een jaar of 2, 3 wel even op’.” Met low-code kan dat echter wel. Veranderingen kunnen veel pragmatischer en kort cyclischer opgepakt worden dan mensen vaak denken. Een andere kijk op een legacy transformatie maakt het al minder zwaar, heftig en groot. Kijk bijvoorbeeld naar de belangrijkste componenten of het laaghangend fruit en pak deze eerst aan. Deze manier van werken moet echt top-down ingegeven worden. Als het managementteam het niet gaat doen, gaat het niet werken.

USoft low-code agile working act-now

Kijk in de spiegel

Durf jij in de spiegel te kijken? Is jouw organisatie klaar om business en IT zo dicht bij elkaar te krijgen? Is jouw leadership zo ingericht dat je snelheid in besluitvorming kan krijgen? Weet je wat je echt wil veranderen als je gaat digitaliseren? Is het antwoord op deze vragen ‘ja’? Start dan met een goed ingekaderd project met een hoge impact en laat dit als een olievlek in jouw organisatie verspreiden. Succes verzekerd!

*Gideonsbende: kleine groep strijdbare personen, die meestal als voorhoede van een grotere groep optreedt.

Low-code en no-code

Low-code vereenvoudigt applicatieontwikkeling. Het gaat hierdoor sneller en makkelijker. In vergelijking met traditionele softwareontwikkeling, wordt er veel minder code geschreven, doordat visuele blokken met bestaande code gebruikt worden. No-code gaat nog net een stapje verder op het gebied van ontwikkelsnelheid en citizen development.

Het orginele artikel is geplaatst in de derde edititie van 2021 van Blue Striped Frog Magazine.

 

Download ons ebook ‘Maak ruimte voor innovatie met low-code en de kracht van business rules’ om meer te leren over hoe jouw bedrijf met low-code een einde kan zetten achter oncontroleerbare IT.

Tip! download dit ebook

Written by: USoft

Related posts