Is CEP het nieuwe ERP?

Om kort te gaan: nee! CEP (Complex Event Processing) verrijkt op een intelligente manier bedrijfsprocessen door gebeurtenissen (events) te combineren op basis van data uit verschillende systemen, zoals ERP. En uit deze combinaties kunnen ‘nieuwe’ conclusies getrokken worden die het bedrijf verder kunnen helpen.

Bijvoorbeeld: als een elektrische bus op weg is op zijn route en alles verloopt volgens plan, dan kan de route doorgezet worden. Maar zodra er verkeersopstoppingen zijn of verwacht worden, moet de resterende accutijd continue gemonitord worden om te bepalen wanneer de bus moet uitwijken naar een laad-locatie.

Er wordt dus niets vervangen, maar juist intelligentie toegevoegd. Het doel van CEP is om belangrijke zaken te identificeren als kansen en bedreigingen en hier zo snel mogelijk op te reageren. CEP en ERP vullen elkaar dus aan, als een echtpaar. Deze vergelijking leidt ons naar het volgende verhelderende voorbeeld.

 

‘Dode’ data opnieuw tot leven wekken

Tussen duizenden gebeurtenissen heen kan een monitoring systeem het volgende vanuit dezelfde bron ontvangen: Kerkklokken luiden, een man in een zwart pak en een vrouw in een witte jurk en rondvliegende rijstkorrels. Hieruit kan het systeem een complexe gebeurtenis afleiden: een bruiloft! CEP geeft op deze manier dus ‘leven’ aan een set ‘dode’ data. Op een andere manier kan het ons ook waarschuwen voor een botsing wanneer we autorijden. Sommigen verwijzen ook naar CEP als de ‘automatische IT-rem’, niet om alles af te remmen, maar om ergere situaties te vermijden.

Hoe dan ook zou het idee wel helder moeten zijn. Met de toenemende tendens naar AI, verwachten we dat CEP snel een belangrijke business tool voor real-time besluitvorming zal worden.

 

Stel CEP niet uit tot morgen

ERP is ontwikkeld om organisaties te helpen bij het beheren van administratieve processen. Bedrijven zijn vandaag de dag echter vlotte en proactieve actie benodigd (de act-now economy) en CEP biedt real-time output op vooraf gedefinieerde (bedrijfs-) regels. Het is onze nederige mening, dat CEP het IT-landschap fundamenteel zal gaan veranderen. En met voortdurend veranderende bedrijfsregels kan je hier nu op inspelen. Andere voordelen van CEP zijn:

 

  • Legacy systemen zullen CEP van input voorzien;
  • Er hoeft geen data geconverteerd, of opnieuw ingevoerd te worden;
  • Het centraal opslaan van data minimaliseert inconsistentie door het delen of updaten tussen verschillende systemen
  • Waar nodig kan het CEP platform stappen automatiseren.

 

Dit maakt een flexibele IT architectuur mogelijk, dat tijdig accurate informatie verschaft.

 

Het draait allemaal om perCEPtie…

Geschreven door: Hans Canisius
CEO

Gerelateerde artikelen

Podcast: Hoe behaal je doelen met low-code?

Podcast: Hoe behaal je doelen met low-code?

De opkomst van low-code zal je niet ontgaan zijn. Low-code platforms zijn de toekomst van applicatieontwikkeling. Maar hoe behoud je het overzicht? Onze CEO Hans Canisius sloot zich aan bij Techzine's podcast 'Techzine Talks' om met andere vakgenoten over low-code te...