Maak supply chain beslissingen transparant met business rules

De noodzaak om de keten beter te besturen wordt groter. Om de zogenaamde Act-Now-economie, die drijft op just-in-time in stand te houden in turbulente tijden met grote disrupties moeten we op een heel andere manier kijken naar data delen in de keten.

Ieder productiebedrijf en iedere groothandel herkent het probleem: de organisatie heeft zijn ‘eilandjes’ zoals inkoop, productie of het warehouse weliswaar geoptimaliseerd, maar in de interne supply chain valt nog veel winst te halen als de end-to-end impact van beslissingen eerder inzichtelijk wordt gemaakt. Betrek je bij die supply chain ook externe schakels zoals toeleveranciers, klanten en logistieke dienstverleners, dan komen er nog veel grotere verbeteringen in zicht. We weten dit al jaren, maar IT-matig was het altijd ontzettend complex om end-to-end keteninzicht te faciliteren.

 

Noodzaak van ketenintegratie Processes

Tegelijkertijd wordt de noodzaak om de keten beter te besturen groter en groter. We zagen in de eerste coronagolf duidelijk hoe ketens die hun informatie-uitwisseling goed voor elkaar hadden, beter functioneerden dan ketens waar afnemers en leveranciers ieder hun eigen plan trokken. Ketens met een goede afstemming reageerden eerder op de lock-downs in verschillende landen en maakten als eerste afspraken met alternatieve leveranciers in landen waar fabrieken nog wel open waren. Waar sommige politici riepen dat we als Nederland zelf productiecapaciteit en voorraden moesten opbouwen – bijvoorbeeld op het gebied van mondkapjes en handschoenen voor de zorg – weten logistici wel beter. De kosten van deze strategie zijn zo hoog dat je jezelf direct uit de markt prijst als de situatie terugkeert naar normaal.

Ketens met een goede afstemming reageerden eerder op de lock-downs in verschillende landen en maakten als eerste afspraken met alternatieve leveranciers in landen waar fabrieken nog wel open waren.

 

Niet het proces automatiseren, maar de business rules

De vraag is natuurlijk: hoe kun je de zogenaamde Act-Now-economie, die drijft op just-in-time, toch in stand houden in turbulente tijden met grote disrupties? Het antwoord: door op een heel andere manier te kijken naar hoe we data delen in de keten en hoe we gezamenlijke supply chain beslissingen nemen.

 

API’s

Tot nu toe zagen we twee stromingen. De ‘all-in-one’ beweging roept: koop al je systemen van dezelfde leverancier, want dan ben je van al je integratieproblemen af. De ‘best-of-breed’ beweging zegt: met API’s wordt het steeds makkelijker om integraties te bouwen, dus wat let je om te kiezen voor die systemen met de beste functionaliteit?

 

Business rules

Er is nu een derde stroming op komst die zegt: probeer het proces niet van A tot Z te vangen in bedrijfssoftware, maar gebruik business rules of bedrijfsregels. Die zetten namelijk de waarde centraal die je wilt creëren. Het proces en de achterliggende systemen zoals ERP en WMS gaan over de uitvoering van die regels, over de weg er naartoe. Die uitvoering kan variëren naar gelang de waarde die je wilt creëren.

 

Intelligentielaag met bedrijfsregels

Oké, dit klinkt abstract, dus laten we het concreet maken door te kijken naar de interne supply chain van een bedrijf. Om goede beslissingen te nemen is het nodig dat alle applicaties die supply chain data verwerken hun data delen, van demand planning en CRM tot ERP en WMS. Je kunt die systemen via koppelingen rechtstreeks met elkaar laten praten, maar je kunt ook een grote ‘stekkerdoos’ ontwikkelen waar ze op inpluggen. En dan geen stekkerdoos in de vorm van een Service Oriented Architecture die hot was in de beginjaren van deze eeuw. Maar een intelligentielaag met bedrijfsregels die bepalen wat er gebeurt.

 

Karakteristieken in bedrijfsregels vangen

Laten we als voorbeeld een logistiek dienstverlener nemen die levensmiddelen distribueert aan kleine foodretailers in Amsterdam. In zijn proces heeft hij te maken met veel karakteristieken. Karakteristieken van het product (houdbaarheid, temperatuur), karakteristieken van bezorglocaties (breedte van de straat of het lospunt, milieuzones, filegevoeligheid in een gebied), van de vervoersmiddelen (afmetingen van een vrachtwagen, beschikbare laadruimte, CO2-uitstoot), van klanten (tijdvensters waarop zij leveringen kunnen ontvangen, eventuele retourstromen die ze willen meegeven). Met bedrijfsregels kun je meegeven welke karakteristieken van groter doorslaggevend belang zijn dan andere. Vervolgens kun je software laten berekenen wat de meest optimale vervoermiddelen en routes zijn en op welke tijden het best kan worden gereden.

 

Pas eenvoudig je strategie aan

Het grote voordeel van zo’n aanpak is dat de logistiek dienstverlener heel eenvoudig zijn strategie kan wijzigen zonder aanpassingen te hoeven doen in de onderliggende systemen. Als duurzaamheid bijvoorbeeld belangrijker wordt dan levering op het moment dat het de klant schikt, dan past de logistiek dienstverlener de business rules aan en wegen efficiënte routes en CO2-uitstoot van voertuigen zwaarder mee dan bezorgvensters die de klant kan kiezen of de prijs van een individuele rit. Het wordt ook makkelijker om in sterk gewijzigde omstandigheden je planning te optimaliseren, want de business rules bepalen wat je wanneer via welk voertuig bij welke klant bezorgt. Niet het proces dat is geoptimaliseerd voor een bepaalde schaalgrootte.

Het grote voordeel van zo’n aanpak is dat de logistiek dienstverlener heel eenvoudig zijn strategie kan wijzigen zonder aanpassingen te hoeven doen in de onderliggende systemen.

 

Kerstdrukte: complexiteit voor supply chain

Stel dat in ons voorbeeld het demand planning-systeem voorspelt dat de vraag met kerst over de gehele linie 25% hoger ligt. De omzetplus verschilt natuurlijk per winkel en per productcategorie. De kerstdrukte heeft dus impact op alle aspecten van de supply chain, van de ordergrootte en leverdata van bestellingen tot en met de manier waarop de vrachtwagens die naar klanten rijden worden beladen. Om de drukte aan te kunnen zal de logistiek dienstverlener tijdelijk alle processen moeten aanpassen, van voorraadplanning tot en met de afleverdata en routes. Voor mensen is het ondoenlijk om in deze complexiteit en met deze extreem grote hoeveelheden aan data de juiste beslissingen te nemen. Maar voor een regelgebaseerde intelligentielaag is het een makkie om de supply chain in deze sterk gewijzigde omstandigheden te optimaliseren.

 

Real-time besturing van complexe ketens

De intelligentielaag ziet het ook meteen als er ergens in het proces een verstoring optreedt, bijvoorbeeld als een leverancier aankondigt dat een levering is vertraagd. De regelgebaseerde software kan bovendien meteen doorrekenen wat de impact is van deze verstoring op alle achterliggende processen en bepalen wat de vervolgstap is: als een levering van leverancier A is vertraagd, wil ik dat dit en dit volautomatisch gebeurt (decision automation) en dat deze en deze personen worden ingeseind omdat ik de beslissingen die zij nemen nog niet wil automatiseren, maar alleen wil voorzien van decision support.

 

Koppeling

Dit betekent dat je ketens real-time kunt gaan besturen. Je hoeft niet te wachten tot het effect van een verstoring duidelijk is, maar grijpt al in op het moment dat je ziet dat er iets gebeurt wat een verstoring gaat veroorzaken. Hoe verder je in de keten terug kunt kijken – ook naar de tier 2 en tier 3 – hoe beter je besturing wordt. Dat betekent wel dat je ook de systemen van ketenpartners zult moeten koppelen aan je ‘intelligente stekkerdoos’. Maar dat is vanuit technologisch oogpunt geen enkel punt. Het is een kwestie van een virtuele stekker in de stekkerdoos steken. Dat heeft alleen zin als er ook business rules worden gemaakt die betrekking hebben op de systemen die worden toegevoegd, en daar gaat het werk in zitten.

 

Ontwikkel agile en in low-code

Nu hoor ik je zeggen: leuk, maar hoeveel tijd vergt het om zo’n intelligente stekkerdoos te ontwikkelen en hoeveel resources moet ik daar intern wel niet voor vrijmaken? Dat valt ontzettend mee, want dit kan ook met low-code. De technologische kant zit heel eenvoudig in elkaar. Het succes wordt bepaald door de kwaliteit van de business rules die je schrijft. Je moet intern procesdeskundigen en domeinexperts vrijmaken om te vertellen hoe het proces in elkaar zit en welke bedrijfsregels daaraan ten grondslag liggen. Het is uiteraard veel werk om je volledige end-to-end supply chain op deze manier van transparantie en intelligentie te voorzien. Maar het voordeel is: je kunt heel eenvoudig een agile ‘grow as you go’-aanpak hanteren. Begin met de grootste knelpunten en breid je regelset en het aantal databronnen dat je koppelt daarna stap voor stap uit. Op deze manier kun je risicoloos innoveren, want je onderliggende systeemlandschap verandert niet. Je voegt alleen bedrijfsregels toe op basis waarvan je slimmere beslissingen kunt nemen om je proces van A tot Z te optimaliseren.

Het succes wordt bepaald door de kwaliteit van de business rules die je schrijft.

Deze blog is ook geplaatst op Logistiek.nl op 16 december 2020.

Written by: USoft

Related posts

Gefragmenteerde informatie belemmert customer experience

Gefragmenteerde informatie belemmert customer experience

Onderzoek wijst uit: 61% van de Nederlandse managers heeft last van een versnipperd klantbeeld   Naarden, 10 augustus 2022 – Zes op de tien managers zeggen te moeten werken met gefragmenteerde informatie waardoor het lastig is een eenduidig klantbeeld te...

Twee Computable Awards nominaties voor USoft

Twee Computable Awards nominaties voor USoft

USoft is genomineerd voor niet één, maar twee Computable Awards! Stem op MijnOAZ 2.0 als beste grootzakelijke project De case management oplossing MijnOAZ 2.0 is genomineerd in de categorie Grootzakelijk project. Samen met OAZ en Endava zetten we belangrijke stappen...