Winnen of verliezen in de digitale wereld

In onze vorige blog introduceerden we de Act-now economie en organisaties hierdoor beïnvloed worden. In deze blog focussen we ons op het onderwerp digitale transformatie. Digitale transformatie is het proces rondom de inzet van digitale technieken om nieuwe en bestaande bedrijfsprocessen en de klantbeleving te ontwikkelen.

Waarom zou je hier als organisatie op in gaan; wat is de toegevoegde waarde van digitale transformatie?

 

Organisatie moeten consistente beslissingen nemen

Zonder twijfel kan gesteld worden dat er grote stappen zijn genomen op het vlak van digitale technologieën. Voor velen is de digitale wereld overdonderend en blijft deze nieuwe eisen aan ons stellen. Neem bijvoorbeeld operationele besluitvormingsprocessen binnen jouw organisatie: Hoe meer en meer verschillende informatie we ontvangen, des te minder zijn we in staat om aan de hand hiervan consistente beslissingen te nemen. Dit heeft niets met ons als persoon te maken, maar is een resultaat van een informatie overload. Deze informatie overload brengt nieuwe risico’s met zich mee organisaties en dragen niet bij aan het zo goed mogelijk bedienen van klanten.

 

Definieer een helder einddoel

Om digitale transformatie succesvol te doorlopen moet je een helder einddoel in gedachten hebben. Wil je sneller zijn, efficiënter, verhoogde kwaliteit of vooral een uitmuntende klantbeleving? Het einddoel bepaald waar de aandacht in digitale transformatie ligt en helpt iedere keer een stap dichter bij dit doel te komen. Verlies daarom geen concurrerend vermogen en tijd door de afwezigheid van een duidelijk einddoel.

 

Responsiviteit ligt binnen de mogelijkheden!

Het succesvol doorlopen van transformatie betekent oplossingen vinden om de uitdagingen van de groeiende digitale wereld aan te pakken. Het goede nieuws is dat het overgaan naar een responsieve organisatie, lees een organisatie welke sneller en efficiënter reageert op haar omgeving, binnen de mogelijkheden ligt. Wij hebben de juiste techniek en ervaringen om jou vooruit te helpen. En om deze stap te kunnen maken gaat het net zoveel om veranderen op bedrijfsniveau als om de inzet van techniek en IT. Voor een goed resultaat moeten deze hand in hand gaan.

 

Vroegtijdig inspelen op verstoringen

Onze ervaring leert ons dat standaard-protocollen en procedures, hoezeer we hierin ook opgegroeid zijn, ons juist tegenhouden bij het aanpassen aan een voortdurend veranderende wereld. Daarom staan wij voor een event-driven aanpak. Reageer als organisatie op de echte gebeurtenissen die om actie of reactie vragen (intern en extern), met minder nadruk op een vast stramien in proces. Door overzicht te krijgen op alle gebeurtenissen en processen, en door IT-tools flexibel in te zetten kunnen deze direct vertaald worden naar business impact en besluitvorming. Deze mate van focus en flexibiliteit zorgen ervoor dat een organisatie effectief ondersteund wordt in het maken van een transformatie, met sterkere klantoplossingen en zelf het vroegtijdig kunnen inspelen op verstoringen in operationele processen als gevolg.

Wil jij digitale transformatie ook direct kunnen vertalen naar oplossingen die snel en effectief bijdragen aan de transformatie van de organisatie? Lees dan over hoe wij het verschil kunnen maken binnen jouw organisatie.

 

Geschreven door: Hans Canisius
CEO

Gerelateerde artikelen

Podcast: Hoe behaal je doelen met low-code?

Podcast: Hoe behaal je doelen met low-code?

De opkomst van low-code zal je niet ontgaan zijn. Low-code platforms zijn de toekomst van applicatieontwikkeling. Maar hoe behoud je het overzicht? Onze CEO Hans Canisius sloot zich aan bij Techzine's podcast 'Techzine Talks' om met andere vakgenoten over low-code te...