Starre kernsystemen en gebrek aan de juiste kennis en ontwikkelkracht vragen om een oplossing als low-code

Ruim driekwart van de managers (78%) vindt een moderne IT-omgeving essentieel om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klant. Toch ervaren zij verschillende belemmeringen die een flexibele IT-omgeving in de weg staan en daarmee een obstakel zijn voor digitale transformatie. Dit blijkt uit onderzoek van low-code specialist USoft. Zo geeft een derde (32%) van de ondervraagde managers aan meer IT-kennis nodig te hebben om digitalisering succesvol te maken. En 23 procent erkent dat zijn organisatie te weinig mensen in huis heeft met de juiste IT-kennis. Het inzetten van low-code om geavanceerde applicaties te ontwikkelen en kernsystemen te innoveren biedt hierbij uitkomst.

Innovatie komt niet van de grond

Organisaties staan door een gebrek aan IT-kennis en capaciteit voor verschillende uitdagingen. Zo vindt 28 procent van de managers dat er te veel focus is op de korte termijn; verouderde systemen worden hierdoor niet gemoderniseerd. Het aanpassen van kernsystemen is volgens een vijfde (21%) van de managers problematisch. Dit alles zorgt ervoor dat de innovatie waar de business om vraagt – onder druk van klanten, cliënten of partners – niet goed van de grond komt. Een kwart (23%) van hen ziet dat hun organisatie digitalisering niet hoog op de agenda heeft staan, waardoor er geen urgentie ontstaat.

USoft Act-Now pres image IT en digitalisering

Afhankelijkheid van IT

Daarnaast wijst 28 procent van de managers op het feit dat medewerkers die dagelijks met systemen werken zelf geen wijzigingen kunnen doorvoeren. Zo blijft de samenwerking tussen business en IT groot. Nu de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt en vooral binnen het IT-domein blijvend een uitdaging vormt, moeten organisaties manieren vinden om de productiviteit van IT-teams structureel te verhogen. De eindgebruiker moet de ruimte krijgen zelf invulling te geven aan IT-oplossingen die nodig zijn.

Digitalisering is de voornaamste pijler

“Al deze belemmeringen vormen een soort giftige cocktail waardoor organisaties niet tijdig kunnen inspelen op veranderingen in de markt en in de samenleving”, zegt Hans Canisius, CEO van USoft. “USoft noemt dit het Act-Now principe, waarbinnen digitalisering een van de voornaamste enablers is. Door low-code softwareontwikkeling in te zetten, kun je snel en gericht kritische applicaties ontwikkelen en aanpassen die de eindgebruiker in zijn kracht zet. Kernsystemen kun je stap voor stap toekomstbestendig maken, zodat de digitale transformatie beheersbaar blijft. Zo bieden wij een oplossing voor de verschillende obstakels die uit het onderzoek naar voren komen. Starre kernsystemen worden flexibel, de kloof tussen business en IT wordt gedicht en IT-resources kunnen effectiever benut worden.”

Samenvatting onderzoeksresultaten

USoft deed onderzoek onder 540 managers in Nederland, bij organisaties met meer dan vijftig medewerkers. Bijna de helft is afkomstig van organisaties met meer dan 250 medewerkers. USoft heeft de onderzoeksresultaten samengevat in een Infosheet. Deze kunt u downloaden vanaf de special pagina IT Onderzoeksresultaten.

USoft - onderzoeksresultaten IT en digitalisering