USoft beschikt met ingang van juni 2018 over twee nieuwe certificaten: ISAE 3402 type II en ISO9001:2015. USoft was al in het bezit van het ISAE 3402 type I en het ISO/IEC 27001:2013 certificaat sinds 2017.

Met de ISAE 3402 type II-verklaring laat USoft zien ‘in control’ te zijn over de activiteiten die voor haar klanten worden uitgevoerd. Met de ISAE 3402 Type II verklaring heeft USoft de maatregelen van interne beheersing en de betrouwbaarheid van de financiële rapportages geborgd in haar serviceorganisatie. De controle is uitgevoerd door ControlSolutions.

 

Internationaal erkende standaard

ISAE 3402 is een internationaal erkende standaard die een oordeel geeft over de effectieve en langdurige werking van de interne controlemaatregelen zoals deze zijn beschreven. De ISAE 3402 rapportage geeft inzicht in de wijze waarop een dienstverlener de beheersing en beveiliging van de aan haar uitbestede diensten heeft geregeld (Type I) en in de praktijk uitvoert (Type II).

 

Continue verbetering

ISO 9001 is de internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Aan de hand van deze ISO 9001:2015 norm hebben wij de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart gebracht en gecontroleerd, voor het marketen, verkopen, ontwikkelen, implementeren, beheren en supporten van onze softwareoplossingen zoals SMART PIA. De certificering toont aan dat USoft deze optimaal heeft geïmplementeerd in haar beleid en processen en continu werkt aan verbetering.

 

Als je vragen hebt over ISAE 3402 Type II en ISO 9001 certificaat of privacy-issues in het algemeen, neem dan contact met ons op, of bel: (0)35 699 06 99. Wij helpen je graag verder.