‘We vertrouwen voor honderd procent op de relatie met USoft’

Groot in bescheidenheid, krachtig in farmaceutische data. Dat kenschetst Farminform, een van de vele organisaties die al jaren blindelings vertrouwt op de producten van USoft. De Goudse onderneming levert hoogwaardige marktinformatie voor de farmaceutische bedrijfskolom en daaraan verbonden zorgverleners. Waar het ooit begon met ponskaarten, excelleert Farminform nu met een bedrijfskritische applicatie van USoft.

‘Afspraak is afspraak, zonder mooie verhalen’. Zo vat Léon Walenbergh de relatie met de professionals van USoft samen. ‘Een van onze eigenschappen is dat wij heel robuust en betrouwbaar zijn. Farminform wordt door haar afnemers keihard afgerekend op kwaliteit. Daarvoor is optimale technologische ondersteuning nodig, en we kunnen voor honderd procent vertrouwen op wat USoft voor ons al jaren geleden heeft gebouwd.’

 

Onafhankelijke verkoopanalyse geneesmiddelen

Met meer dan 45 jaar ervaring is Farminform een collectief dat het gebruik van geneesmiddelen in kaart brengt. Dat gebeurt door het geautomatiseerd verzamelen, verwerken en uitgeven van marktinformatie. In 1971 werd – met ponskaartsystemen – de basis gelegd door 11 partijen in de farmaceutische industrie. De initiatiefnemers hadden behoefte aan een onafhankelijk centrum dat analyses uitvoert op verkoopcijfers van geneesmiddelen. Walenbergh: ‘Wij tellen doosjes, platweg gezegd. Die aantallen vermenigvuldigen wij elke maand met de officiële inkoopprijzen van apothekers. Nettoprijzen brengen wij niet in kaart omdat concurrenten daarmee marketgedrag op elkaar kunnen afstemmen. O.a. de ACM is een afnemer van onze informatie, juist om beter zicht te kunnen krijgen op de ontwikkeling van dure medicijnen en eigen analyses te kunnen doen.’

Inmiddels is Farminform uitgegroeid tot dataleverancier aan ruim zestig belanghebbenden in de farmacie. Omdat nagenoeg alle Nederlandse groothandels marktinformatie delen en afnemen, kan Farminform bijna heel Nederland in kaart te brengen waar het gaat om de verkoop van geneesmiddelen, inclusief een fors deel van niet-receptplichtige geneesmiddelen.

USoft droeg de beste oplossingen aan

USoft kwam in beeld als de ideale technologische partner toen Farminform in 2011 innovaties in de dienstverlening in het vizier kreeg. ‘Eigenlijk wilden wij niet zo veel anders dan wat wij al deden’, zegt Martijn van Bloois, data-analist bij Farminform. ‘Het formaat van ons product hoefde niet te worden veranderd, want onze klanten rekenen er elke maand op dat wij precies hetzelfde opleveren. Dat betekent dat onze achterban al jarenlang relatief eenvoudig alle gegevens in hun eigen systemen binnenhaalt en er zijn analyses op loslaat. De belangrijkste vraag was wel: hoe kunnen wij de structuur van onze databases zo verbeteren dat wij minder fouten maken? We misten ook wel flexibiliteit. Vroeger was er meer eenrichtingsverkeer, nu is de markt diffuser. De gedachte was daarom: als wij een nieuw systeem bouwen, moeten we rekening houden met toekomstige distributievormen die naast elkaar functioneren. Wat je bijvoorbeeld vroeger niet kende, waren nationaal werkende apotheken of politheken die vanuit het ziekenhuis werken. Je ging simpelweg naar de apotheek op de hoek van de straat. Farminform had destijds technologisch gezien niet de mogelijkheid te differentiëren. USoft droeg de beste oplossingen aan om dat wel voor elkaar te krijgen.’

Foto bijschrift: Léon Walenbergh – Directie Farminform

Flexibel de toekomst ingaan

Het traject om een database te bouwen die voldeed aan de nieuwe eisen, was intensief, positief en zeer effectief, herinnert Léon Walenbergh zich. Een van de belangrijkste redenen om USoft aan boord te halen, was de Rules Engine: ‘In het verzamelen van artikelgegevens zitten allerlei afhankelijkheden die met de markt en de distributievorm te maken hebben. Al die bedrijfsregels zitten in de Rules Engine van USoft. De kracht zit ‘m erin dat je in het USoft platform alle belangrijke condities separaat kunt invoeren en wijzigen. Dat geeft de flexibiliteit die nodig is om met vertrouwen de toekomst in te gaan.’

Terugkoppelen en ‘het net ophalen’

Qua professionaliteit steekt USoft er met kop en schouders bovenuit, vindt Léon Walenbergh. Daarbij gaat het met name over de wijze waarop USoft het traject van innovatie en toekomstbestendigheid aanvliegt. Martijn van Bloois: ‘Wat USoft heel goed doet, is het terugkoppelen en ‘het net ophalen’. Daarmee bedoel ik: waar staan we op dit moment, wat is de status en wat is de progressie en welke dingen moeten nog worden opgepakt? Die uitwisseling van informatie tussen USoft en Farminform was altijd zeer concreet; we wisten precies bij welke mijlpalen we stonden in het traject. We hadden de zaak samen goed in de grip en dat is bijzonder plezierig. Over het algemeen zijn softwareprojecten lastig in te schatten qua geld en tijd, maar met USoft is daarvan nooit sprake geweest.’

Foto bijschrift: Martijn van Bloois – data-analist bij Farminform

Structurele foutoplossing

Met maandelijks rond de twee miljoen databaserecords is het van groot belang om foutloos te werken. Met de bedrijfsregels in het USoft platform kan Farminform de fouten die vroeger werden gemaakt nu structureel oplossen. Waar de deelnemers in het collectief destijds soms fouten maakten in verkooprapportages, kunnen deze nu, dankzij de bedrijfsregels in het USoft platform, direct worden onderschept en gecorrigeerd. Ook de aansturen van processen gebeurt nu helemaal vanuit het USoft platform. Walenbergh: ‘Maandelijks krijgen wij per mail of FTP zo’n honderd bestanden. Die moeten worden ingelezen in ons computersysteem. Alle handelingen als controle en foutoplossing die destijds los van elkaar stonden, zijn nu allemaal geïntegreerd in de Rules Engine van USoft.’

 

Indrukwekkend blijft voor Walenbergh en zijn team de interactie tussen Farminform en USoft: ‘Dat wat in 2011 en 2012 is gebouwd, werkt nu nog steeds goed. Wat er op gezette tijden wordt aangepast aan het platform, verloopt zonder kleerscheuren. We kunnen daarom altijd voor 100 procent vertrouwen op de relatie met USoft’.

Meer weten?

Roel Spans

Roel Spans

Meer weten over wat USoft en ons low-code platform voor je organisatie kan betekenen? Maak een afspraak met Roel Spans voor een kennismaking en demo. Mail naar roel.spans@usoft.com of bel 06 – 2973 7078.